Drielindenbaan/Boven Vrijlegem fietsstraat

De gemeentebesturen van Asse en Merchtem hebben beslist om het gedeelte van de Drielindenbaan (vanaf de kruising met Weyenberg) en een klein stukje van Boven Vrijlegem (tot aan de kruising, ter hoogte van huisnummer 20) voor zes maanden in te richten als fietsstraat.

Dat houdt in dat de fietsers de helft van de rijbaan mogen innemen en dat gemotoriseerde voertuigen (wagens maar ook tractoren) de fietsers niet mogen inhalen en niet sneller mogen rijden dan 30 km per uur. Na zes maanden wordt deze maatregel geëvalueerd.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk