Burgers krijgen inspraak over vernieuwing en inrichting van nieuwe speelterreinen

De speelterreinen Meiveld in Relegem en Hogeweide in Kobbegem zijn in slechte staat en aan vernieuwing toe. De gemeente Asse werkt daarom aan een vernieuwingsplan. De gemeente trekt hiervoor voluit de kaart van burgerparticipatie en geeft de burger inspraak in de plannen.

Momenteel zijn er zo’n 30-tal speelterreinen in Asse, Een aantal zijn in slechte staat. Daarom besliste het gemeentebestuur om een aantal speelterreinen in de gemeente te vernieuwen. Het gaat in eerste instantie over de speelterreinen in Relegem en Kobbegem. De jeugddienst en technische dienst werken hiervoor samen.

Maar de gemeente wil dit niet alleen beslissen.  De inwoners worden bevraagd en volledig betrokken bij de herinrichting. Voor beide projecten: Kobbegem (Hogeweide) als het project Relegem (Meiveld) heeft de gemeente een pagina op haar website gemaakt. Hier vindt je meer info over de ligging van het terrein en een webformulier waar je je ideeën en opmerkingen kwijt kan.

Inwoners van Kobbegem en omwonenden van Meiveld krijgen deze info ook in hun brievenbus begin maart. Nog tot eind maart kan iedereen voorstellen inzenden.

Op basis van de ingezonden suggesties wordt een ontwerp uitgewerkt. Bedoeling is om tegen de zomer de projecten klaar te hebben. Ook voor deelgemeente Zellik worden momenteel bevragingen georganiseerd onder de jongeren om te luisteren wat hun wensen zijn.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk