Tijdelijk verbod van gebruik waterpijpen in shishabars

Het gemeentebestuur van Asse heeft beslist om vanaf zaterdag 25 juli een tijdelijk verbod in te stellen op het gebruik van waterpijpen in shishabars. “Omdat het gebruik van waterpijpen een groot risico vormt van besmetting en verspreiding van het coronavirus COVID-19 wordt dit tijdelijk verboden vanaf 25 juli totdat de federale fase van het nationaal noodplan wordt opgeheven”, laat waarnemend burgemeester Rik De Baerdemaeker (CD&V) weten.

Als shishabar wordt beschouwd iedere publiek toegankelijke inrichting die bestemd is om – desgevallend sporadisch – waterpijp te roken. Inbreuken kunnen worden vastgesteld door de politie en de gemeenschapswachten. Een inbreuk kan gestraft worden met een GAS-boete voor een gebruiker van een waterpijp en de politie kan de shishabar dan ook doen ontruimen en sluiten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk