Al enkele aanpassingen aan gewijzigde verkeerssituatie in Asse centrum

Begin juli voerde het gemeentebestuur een nieuwe verkeerssituatie in het centrum en kernwinkelgebied van Asse. Na een eerste evaluatie worden er al enkele aanpassingen doorgevoerd.

Deze ingrepen gaven en geven een antwoord op diverse vragen en meldingen van inwoners, bezoekers, horeca-uitbaters en lokale middenstand. Het gaat dan om meldingen en vragen over het weren van sluipverkeer door het centrum en het winkelgebied, het verbeteren van de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers en het uitbreiden van de inname van het openbaar domein. Daarom wordt tijdens de maanden juli en augustus het doorgaande verkeer dat geen bestemming heeft in ons kernwinkelgebied, geweerd. Deze voertuigen worden afgeleid naar de hoofdwegen die daar beter voor uitgerust zijn.

Ondertussen kreeg de gemeente al heel wat positieve en negatieve reacties op het ingevoerde plan. Daarom werd beslist om al enkele aanpassingen door te voeren. Zo zal de parking Hopmarkt opnieuw bereikbaar zijn via de Kattestraat. “Uitrijden van de parking zal enkel mogelijk zijn via Vronemeers. Dit zorgt voor een extra toegang vanaf de Steenweg. Zo bieden we maximale toegang, maar zorgen we tegelijk dat de overlast en onveilige verkeerssituaties beperkt blijven. Er komt een extra infobord om de uitrit via Vronemeers duidelijk te maken. Fietsers kunnen de Kattestraat wel nog steeds in- en uitrijden”, laat het gemeentebestuur weten.

De Vironstraat

Het afsluiten van de Vironstraat wordt na overleg met de handelaars aangepast zodanig dat het grote aantal leveringen, die een heel verschillend tijdstip hebben en moeilijk te concentreren zijn, toch mogelijk blijven. Ook mensen die minder mobiel zijn, kunnen gedurende een ruimere periode worden afgezet aan de handelszaken gelegen in de Vironstraat.

Je kan de Vironstraat met de wagen inrijden van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur, met uitzondering van woensdag. Op woensdag is dit enkel mogelijk in overleg met de handelaars die toegang kunnen verschaffen via hun badge. Op zaterdag en zondag wordt het gekende regime behouden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk