Kort Asse: Bergestraat

De Bergestraat wordt tussen de Stationsstraat en de Parklaan gedurende vijf weken afgesloten. Een aannemer start er vanaf maandag 20 april met herinrichtingswerken waardoor er geen verkeer mogelijk is. De eerste week worden de weg en voetpaden uitgebroken, de twee volgende weken worden nieuwe straatkolken en boordstenen geplaatst. Tijdens de laatste twee weken van de werken wordt de fundering en de betonstraatstenen aangelegd. Het werk moet tegen einde mei klaar zijn. De woningen in de straat blijven te voet bereikbaar.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws