Bouw nieuw politiehuis start volgend jaar op Asphaltcosite

Volgend jaar wordt gestart met de bouw van een nieuw hoofdcommissariaat voor politiezone AMOW op de Asphaltcosite. Volgens Asses burgemeester Koen Van Elsen (CD&V), tevens de voorzitter van de politieraad, was een uitbreiding en renovatie van het huidige gebouw niet aan de orde. Tegen 2023 zou alles klaar moeten zijn. De totale kostprijs wordt geraamd op 8,5 miljoen euro.

Het gebouw zal drie verdiepingen tellen, goed voor een totale oppervlakte van 6.000 m². “Dat is een verdubbeling ten opzichte van het huidige commissariaat in Mollem. Dat maakt het mogelijk om al onze diensten te centraliseren. Het gebouw wordt tegen een talud gebouwd zodat de onderste verdieping, waar de garage zal zijn, quasi ondergronds ligt. Het gebouw zal ook vijftien cellen tellen en verschillende verhoorlokalen. De bezoekersingang komt langs de voorzijde. Op de bovenste verdieping worden verschillende administratieve diensten verbonden via een gaanderij. Het hele gebouw zal geen fossiele brandstoffen gebruiken, er komt ook een platform waar drones gelanceerd kunnen worden en rondom de site wordt een stadsrandbos aangelegd”, zegt korpschef Kurt Tirez.

Veiligheidsdorp

Naast de brandweerzone wordt de politie nu de tweede dienst die zich op de Asphaltcosite vestigt. En daar blijft het niet bij. “Ook het parket Halle-Vilvoorde en het vredegerecht zullen zich er vestigen in een nieuwbouw. Zo creëren we een uniek veiligheidsdorp. Dat zal enerzijds goed bereikbaar zijn via extra parkings en het openbaar vervoer. Het zal anderzijds ook samenwerking stimuleren. Zo kan de politie gebruik maken van de sportzaal van de brandweerkazerne en wordt het cellencomplex gebruikt door politie en parket”, weet burgemeester Van Elsen.

Maquette nieuw politiehuis AMOW

Eens de bouw van het nieuwe hoofdcommissariaat is afgerond, zal het huidige in Mollem verkocht worden. Ook de gebouwen in Merchtem en Wemmel worden verkocht, in Opwijk en Zellik blijven antennes. “Tegen dan zullen we op een andere manier operatief zijn”, zegt korpschef Kurt Tirez. “De wijkwerking blijft behouden via de gemeentehuizen. Daarnaast zetten we in op mobiel werken. Zo zullen onze ploegen niet telkens moeten terugkeren naar het commissariaat voor administratief werk, maar dat vanuit de politievoertuigen kunnen doen. Zo creëren we meer blauw op straat.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk