Geen vergunning voor tankstation

Het schepencollege heeft in zijn zitting van 3 juni de aanvraag van een omgevingsvergunning door Gabriëls & Co geweigerd. Gabriëls wilde op de Edingsesteenweg (huisnummers 169 tot 173) een tankstation bouwen. De vergunningsaanvraag behelsde het slopen van de bestaande gebouwen en het bouwen en uitbaten van een takstation.

De gemeente motiveert zijn weigering door te wijzen op de niet-ruimtelijke inpasbaarheid en mogelijke hinder voor de omgeving. De omwonenden, verenigd in een actiecomité, halen opgelucht adem en wachten vol spanning af of Gabriëls & Co naar de raad voor vergunningsbetwistingen stapt.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk