Beweging in Rondweg dossier

Er komt blijkbaar schot in de plannen om de ring, tegenwoordig ‘rondweg’ genoemd, rond Asse verder aan te leggen. Op 18 juni staat een voorontwerp van de Rondweg op de agenda van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie, een overlegplatform waar AWV samen met de gemeentebesturen en andere partners mobiliteitsknelpunten bespreekt en oplossingen uitwerkt.

Het voorontwerp komt er nadat een technisch studiebureau de afgelopen maanden opmetingen en onderzoek uitvoerde. Op 19 en 20 juni zijn er individuele gesprekken in het gemeentehuis gepland met de eigenaars van (een of meerdere) percelen die binnen de reserveringsstrook van de Rondweg liggen.

Tijdens die gesprekken zullen de experten van het studiebureau en van de Vlaamse overheid de eigenaars meer informatie bezorgen over de stand van zaken van het dossier en van de onteigeningsprocedures. Op 18 juni wordt de stand van zaken voor de pers toegelicht.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk