Sint-Antonius veiling in Bollebeek

Eén keer per jaar wordt er in de pastorie van Bollbeek een ludieke veiling gehouden. Het is een onderdeel van de  traditionele ‘Sint-Antonius Viering’ die start met een misviering in de Sint-Antoniuskerk. Er worden vooral landbouwproducten geveild maar er was ook een schilderij van de kerk dat voor 125 euro eigendom werd van Janoe Junius.

Traditioneel was ook de politiek goed vertegenwoordigd: burgemeester Mast en schepen Julie Asselman en een aantal partijgenoten namen actief deel aan het opbod en sleepten verschillende prooien in de wacht. Eigenaardig was dat er veel minder Assese politiekers aanwezig waren want de parochie Bollebeek is verdeeld over grondgebied van Merchtem en van Asse.

De ‘hoofdprijs’ en je mag die naam letterlijk nemen, ging naar een dame van Terlinden: een varkenskop. De opbrengst van de veiling gaat nar lokalen verenigingen als het Sint-Antoniuskoor en Samana (het vroeger ziekenzorg).

ME Sint-Antonius Bollebeek

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk