Asse herschikt de belastingen

Maandag wordt op de gemeenteraad een belangrijke wijziging in de belastingen voorgesteld. De personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan de hoogte in, een aantal andere belastingen worden afgeschaft of verminderd. Ook de prijs van de huisvuilzakken wordt fors verminderd. De bedoeling van het nieuwe gemeentebestuur is de gemeente financieel gezond te houden en de belastingen te gebruiken om grote verkavelingen en bouwprojecten zwaarder te belasten, investeringen mogelijk te maken en toch de schuld flink terug te dringen.

De schepenen Jan De Backer en Sigrid Goethals, bijgestaan door burgemeester Van Elsen en schepen Heyvaert, gaven uitleg aan de pers en aan de gemeenteraadsleden. In het oog springende maatregel is het verhogen van de aanvullende personenbelasting (van 6 naar 6,9%) en van de opcentiemen op de roerende voorheffing (van 598 naar 786). Jan De Backer legde er de nadruk uit dat de tarieven in Asse hiermee nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde (van 7,2 en 875) liggen.

Dalende ontvangsten

ASSE Jan De Backer  Grote boosdoener is, volgens het college, het dalen van de ontvangsten door de federale taxshift.  Dat kostte Asse 3,5 miljoen euro op vijf jaar tijd. “Daarom moeten we nu zelf een taxshift doen,” zegt De Backer (CD&V). Sommige belastingen worden verhoogd, o.m. op het bouwen van meergezinswoningen (appartemensgebouwen) en stapelplaatsen van schroot en oude wagens en het verspreiden van reclamedrukwerk. Andere belastingen worden afgeschaft o.m. die op tweede verblijven en onbebouwde percelen. Ook de belastingen op markten en kermissen worden afgeschaft. Ook de kleine, lokale handelaar zal minder belast worden.

Andere belastingen worden verlaagd. Zo daalt de prijs van de huisvuilzakken van 2,2 naar 1,5 euro. De milieubelasting voor alleenstaande gaat van 40 naar 55 euro. Er komt een jaarlijkse, gratis ophaling huis-aan-huis van grof huisvuil en tegelijk wordt sluikstorten zwaarder bestraft. Begravingen, bijzetten in columbarium, as verstrooiing en het plaatsen van graftekens wordt gratis. Concessies blijven echter ongewijzigd.

Ook de politiek levert in. Zo wordt er bespaard door het opheffen van een aparte raad van beheer voor het Algemeen Gemeente Bedrijf en doet Asse het met een schepen minder.

InvesteringenASSE Sigrid Goethals

Dit luik werd voorgesteld door schepen Ingrid Goethals (N-VA) Tegenover de gewijzigde inkomsten staan uiteraard investeringen. Het is de bedoeling om in de komende zes jaar zo’n 30 miljoen euro te investeren. Dat zal op verschillende gebieden gebeuren. Zo wordt er geïnvesteerd in veiligheid met extra stadswachten, het opstarten van buurt informatie netwerken en het plaatsen van slimme camera’s.

Er wordt ook geïnvesteerd om het doorgaand verkeer maximaal te ontraden en het vergemakkelijken van fietsgebruik in de gemeente. Bijzonder aandacht blijft gaan naar de veiligheid van de schoolomgeving. Er worden fiets- en voetpaden gelegd in de verschillende dorpscentra. En er wordt werk gemaakt van zelf opgewekte groene energievoorziening voor het gemeentelijk patrimonium.

Er komt een nieuwe muziekschool en kunstenacademie en ook de school in Mollem krijgt een nieuwbouw. In Zellik wordt werk gemaakt van infrastructuur voor cultuur en voor de jeugd. Er wordt ook werk gemaakt voor sport accommodatie voor de niet georganiseerde sporters en jeugd.

Tenslotte wordt werk gemaakt van de integratie van nieuwkomers in de gemeente. Daarbij gaat veel aandacht naar taallessen en het stimuleren van het gebruik van het Nederlands. Tenslotte wil men de verdere digitalisering bevorderen om zo van Asse een ‘slimme gemeente’ (smart city) te maken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk