Bestuur gaat aantal mandaten opsplitsen in de tijd

De onderhandelingen die leidden tot een coalitie tussen CD&V en N-VA hebben urenlang geduurd. Rond 5 uur maandagmorgen kwamen de beide partijen tot een akkoord over het programma en over de verdeling van de mandaten. Koen Van Elsen blijft burgemeester. Bij de schepenen hebben enkel Peter Verbiest en Sigrid Goethals (N-VA) en Jan De Backer en Geert Heyvaert (CD&V) een mandaat dat de volle zes jaar beslaat. Bij openbare werken en beheer patrimonium lossen drie CD&V’ers mekaar af: Rik De Baerdemaeker maakt de eerste drie jaar vol, dan komt zijn collega Edwin Frabri voor twee jaar op dit departement. Hij laat het laatste jaar van de legislatuur deze bevoegdheid over aan Guy De Bondt.

Ook bij N-VA worden taken gedeeld. Eerst Joris Van Den Cruyce en dan Johan De Rop zijn drie jaar schepen van onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en jeugd. Johan De Rop is de eerste drie jaar voorzitter van de gemeenteraad. Dan wordt hij afgelost door partijgenoot Tim Lengeler. Emiel Saerens en Katleen Meersseman (allebei N-VA) zijn elk drie jaar lang bevoegd voor sociale zaken, senioren, woonzorgcentrum en wonen.

De andere leden van het college zullen zes jaar lang hun bevoegdheden uitoefenen. Voor burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) zijn dat integrale veiligheid, mobiliteit en burgerlijke stand. Die laatste bevoegdheid wordt gedelegeerd aan schepen Geert Heyvaert. Peter Verbiest (N-VA) krijgt de bevoegdheden ruimtelijke ordening, milieu, landbouw en afvalbeheer. Geert Heyvaert (CD&V) krijgt de bevoegdheden cultuur, toerisme en sport.

Sigrid Goethals (N-VA) krijgt de bevoegdheden locale economie, middenstand, Vlaams beleid, integratie en participatie, wijk- en dorpszaken. Jan De Backer (CD&V) krijgt het departement communicatie, personeel & organisatie, ICT & digitalisering, financiën en burgerzaken. Kristof Gaublomme (CD&V) tenslotte wordt voorzitter van het Directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk