Mak debat voor bomvolle zaal

Het verkiezingsdebat, georganiseerd door KWB Krokegem kon rekenen op een zeer grote belangstelling. KWB Had de tenoren van de partijen uitgenodigd voor een debat over de heikele thema’s in de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zes mannen (geen enkele vrouw!) namen plaats op het podium: Koen Van Elsen (burgemeester voor CD&V), Peter Verbiest (N-VA), Erik Beunckens (ZR-VOLK), Edward Van Keer (Groen), Danny Van Hemelrijck (Anders), Ronny Raes (sp.a) en Quinten Vaneuverzwyn (PVDA). Enkel Vlaams Belang had geen vertegenwoordiger gestuurd.

(Lees verder onder de foto)

Politiek Debat 2

De presentatie was in handen van Kurt Callaerts en gewezen journalist Rudy De Saedeleir fungeerde als ‘fact checker’. Hij mocht de politici terecht wijzen als hun informatie niet helemaal correct was.

Het meest prominente thema van het debat was de ring of rondweg die de mobiliteit in Asse-centrum uit het slop moet halen. De standpunten zijn ondertussen bekend, de stellingen ingenomen. CD&V en N-VA willen zo vlug als mogelijk het huidige, goedgekeurde tracé realiseren. ZR-VOLK wil een veel ruimer tracé rond Asse en Groen wil het huidige tracé via een tunnel realiseren. Anders en sp.a bleven wat op de vlakte.

Ook over de thema’s afval en milieu was er nauwelijks discussie. Uiteraard wil iedereen een goedkoop maar degelijk afvalbeleid. Dat komt trouwens grotendeels in handen van de intercommunale Intradura dat het ophalen van huisvuil, de prijzen van de huisvuilzakken en de prijzen op de recyclageparken wil harmoniseren in de hele regio. ZR-VOLK en PVDA drongen aan op goedkopere huisvuilzakken omdat nu al veel gezinnen de hoge prijzen niet meer kunnen betalen.

Nadien kwam nog het aspect samenleven aan bod.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk