Beloven, ja!

Bij de verkiezingen worden heel wat beloftes gedaan. En dat zijn zeker niet altijd loze beloftes. Daarom is het interessant om eens na te gaan wat de verschillende partijen zoal naar voren schuiven. Wij hebben per partij maar één ‘belofte’ eruit gepikt. Dat is hen natuurlijk zwaar onrecht aandoen maar u kan zelf de volledige partijprogramma’s raadplegen. Als u ze niet in de brievenbus krijgt, dan vind je ze zeker op het internet.

De kleinste lijst is die van PVDA. Zij vinden dat het leven voor vele mensen al duur genoeg is en willen de prijs van huisvuilzakken drastisch verlagen. Sp.a Asse wil betaalbare woningen voor alle Assenaren door het ter beschikking stellen van sociale kavels. RZ-VOLK wil naast een hoogbouwstop een ring rond Asse en niet door Asse.

Groen wil in de komende zes jaar 20 hectare natuurgebied erbij. Vlaams Belang was op geen enkel debat aanwezig en heeft – naar ons weten – geen specifiek verkiezingsprogramma voor Asse. ANDERS wil meer inspraak voor de burgers en bracht dat zelf in praktijk door in alle deelgemeentes te gaan luisteren naar wat de burgers willen.

N-VA wil in elke dorpskern een dorpsplein als ontmoetingsplaats en meer inzetten op veiligheid. CD&V wil de gemeentebelastingen laag houden en het heraanleggen van alle voetpaden in Asse.

Thema’s die nagenoeg elke partij in het licht zet: inspraak van de bevolking, maximaal oplossen van het mobiliteitsprobleem, voldoende aandacht en ruimte voor verenigingen, inzetten op veiligheid en op de netheid in de gemeente. Er is nog een ruime waaier aan andere aandachtspunten maar die vind je, zoals gezegd, in de programma’s die je kan vinden door de naam van een partij (of groep) in te tikken samen met ‘Asse’ en ‘programma 2018’.

 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk