Groen wil ringweg ‘onder’ Asse

De ring- of rondweg blijft de geesten beroeren in Asse. Over het feit dat er een rondweg moet komen, is nagenoeg iedereen het eens. Als het gaat over het tracé wijzen de neuzen helaas niet in dezelfde richting. Op de jongste gemeenteraad kwam Edward Van Keer (GROEN) met een ‘nieuw’ voorstel om een gedeelte van het tracé ‘onder’ Asse te leggen. Van Keer stelde voor om de kruising tussen de rondweg en de Kalkoven te realiseren via een ondertunneling. Ook voor de Koensborre kiest GROEN voor een ondergrondse kruising.

Edward Van Keer stelde op de gemeenteraad dat hij met ambtenaren van het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) had gesproken en dat die de mogelijkheid om het groene voorstel te laten onderzoeken welwillend gezind waren. “Het is niet onze bedoeling om het huidige tracé van tafel te vegen of de plannen voor de rondweg te vertragen,” voegde hij er aan toe. “Wij willen enkel een alternatief dat vriendelijk is voor de (zwakke) weggebruikers en tegelijk voor minder overlast door lawaai en fijn stof zal zorgen”.

In de meerderheid was men niet onder de indruk. Zo wilde men graag weten wie voor WVA had verklaard de ‘onder Asse’ variant te willen onderzoeken. Burgemeester Van Elsen (CD&V) kondigde aan dat een deel van het voorstel kon doorgeschoven worden naar de stuurgroep die een studie naar de details van het tracé zal begeleiden. Dat zal gebeuren ‘binnen het kader van het tracé dat werd vastgelegd door het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoerings Plan (PRUP), voegde de burgemeester er aan toe.

Peter Verbiest, fractieleider van N-VA, keek vreemd op van het voorstel van Van Keer. Hij gebruikte een paar keer het woord ‘vreemd’ toe hij het had over het voorstel van GROEN. “Vreemd is het informele contact met AWV, vreemd is ook de timing van het voorstel. Vreemd is ook dat niet het AWV maar de provincie beslist. En in die provincie hebben we GROEN niet gehoord,” zei Verbiest. Positief vond hij wel de aandacht voor de flankerende maatregelen (tegen o.m. fijn stof en lawaai) e ook voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker.

Erik Beunckens (Zellik-Relegem) over het aanleggen van de rondweg: “Het zal nog jaren duren, het zal vreselijk duur zijn en het zal een gigantisch mobiliteitsprobleem scheppen”. ZR pleit voor een tracé rond Asse, niet door Asse.

Afbeelding: het tracé zoals vastgelegd door de provincie in het kader van het PRUP Asse klein stedelijk gebied.

RING ASSE

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk