Asse tegen uitbreiding BOMACO-site

De gemeente Asse kant zich tegen een mogelijke uitbreiding van de BOMACO-site in Zellik. Er waren plannen om op de plaats van het voormalige houtbedrijf grote gebouwen in te planten in het kader van een e-commerce overslag. Daarom werd door de provincie overwogen om zo’n 10 ha landbouwgrond bij de site in te lijven.

Omdat het gemeentebestuur heel wat klachten kreeg van buurtbewoners worden de plannen voor uitbreiding van de site verworpen. De huidige eigenaar wordt aangespoord om een tijdelijke vergunning (voor maximaal ( jaar) aan te vragen voor de activiteiten die momenteel (onvergund) plaatshebben op het terrein. Het gaat o.m. om een vrachtwagenparking en een overdekte paardenpiste. Het gemeentebestuur wil de gebouwen liever niet leegstaan. Dat zou allerlei vandalisme en illegale activiteiten kunnen aantrekken.

Verder stelt het gemeentebestuur dat een mogelijke herbestemming van de BOMACO-site zich moet beperken tot het huidige terrein en zo weinig mogelijk verkeer mag genereren. Het gemeentebestuur stelt het bestuur van de provincie Vlaams-Brabant en de huidige eigenaar van zijn beslissing in kennis.

Afbeelding: links de Delhaize site, rechts de voormalige BOMACO en het PIVO. Het gemeentebestuur verzet zich tegen de inname van landbouwgrond om de site uit te breiden.

ASSE Bomaco

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk