Asse steunt ontwikkeling Kerremans site

De Kerremans site (door anderen ook Stillemanssite genoemd naar het bedrijf dat er nog actief is) ligt op de grens van Zellik met Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem. Het betreft een wat verloederde buurt die het gemeentebestuur via een aangepast RUP kan laten ontwikkelen. Omdat het een vrij complexe materie is gingen we een praatje maken met schepen van ruimtelijke ordening Michel Vanhaeleweyck.

Kerremanssite 1Het gebied strekt zich uit tussen de Brusselsesteenweg, de Jan Tieboutstraat, de A. Temmermanstraat en de Technologiestraat. Het is een verouderd bedrijventerrein, een wat verloederde site met vervallen gebouwen, half bonafide bedrijfjes en terreinen die als stortplaats worden gebruikt. Het bedrijf Stillemans neemt het grootste deel van de site in maar wil graag een herlocatie, te financieren door de verkoop van de gronden van de huidige locatie. Drie vierden van het gebied is ondertussen aangekocht door bouwpromotor Matexi die er zo’n 350 tot 400 woongelegenheden wil realiseren.

Brownfield Convenant

Voor het zover is moeten de terreinen echter gesaneerd worden. Daarvoor werd een Brownfield convenant aangevraagd: de Vlaamse Regering stimuleert de reconversie van bestaande sites (brownfields) om te vermijden dat nieuwe gebieden (greenfields) moeten aangesneden worden. Projectontwikkelaar Matexi liet een masterplan opmaken dat de verloederde en vervuilde industriële site omvormt tot een modern woongebied met diverse types van woongelegenheden en kleinschalige handel (buurtwinkel), horeca (cafeetjes) en sociale initiatieven (kinderopvang).

Tegen de grens met het Brussels Gewest komt een woonblok met een 10-talverdiepingen. De andere woongelegenheden zijn maximaal 6 tot 9 m hoog. Tussen de verschillende wooneenheden wordt een maximaal aandeel van groene ruimte gepland en het 4,5 ha groot gebied wordt verkeersluw. De woongelegenheden worden niet in één keer gebouwd maar in een faseringsplan van 10 jaar. Ten noorden van het gebied wordt ondertussen al werk gemaakt van het Kerremanspark. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zal er eenKerrremanssite 2 parkzone van zo’n 20 ha aanleggen met o.m. een moerasgebied, bosuitbreiding en wandelwegen. Ten noorden van deze parkzone komt de fietssnelweg die F 212 die Asse met Brussel verbindt.

“Momenteel is er een openbaar onderzoek naar het RUP dat in oktober door de gemeenteraad werd goedgekeurd. In maart-april zal het RUP voor de Kerremanssite dan hopelijk goedgekeurd worden waarna de plannen uitgevoerd kunnen worden met een faseringsplan voor afbraak en sanering. Op die manier hopen we van een verloederde plek een aangename woonomgeving te maken,” zegt Michel Vanhaeleweyck.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk