Politie AMOW verhuist naar Asphaltco site

Op 2 oktober vroeg de politieraad van de politiezone AMOW aan de gemeente Asse om een perceel grond op de Asphaltcosite ter beschikking te stellen voor het bouwen van een nieuw commissariaat. De gemeente gaat akkoord om een perceel van bijna 2.000 vierkante meter via erfpacht voor 30 jaar ter beschikking te stellen. De gemeenteraad van 16 oktober ging akkoord om het perceel te beschikking te stellen tegen een 1 euro per jaar.

ASSE Politie AMOWHet commissariaat van de zone, momenteel in de industriezone van Mollem, is aan uitbreiding toe. Daarom werd uitgekeken naar het kostenplaatje van zo’n uitbreiding. Duur, zo bleek. Daarom koos de politieraad ervoor een nieuw commissariaat te bouwen. Door de inplanting op de Asphaltcosite zou het commissariaat ook een centralere ligging in de zone krijgen.

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) gaf uitleg: “Het is de bedoeling om alle diensten, behalve de wijkwerkingen, samen te brengen op één plaats. Dat laat toe efficiënter te werken. Op de Asphaltcosite kunnen we een echte veiligheidscampus creëren door de aanwezigheid van de brandweer en de komst van de politie en het parket. Verschillende diensten kunnen bijvoorbeeld de trainingsfaciliteiten en vergaderruimtes delen. De huidige politiesite in Mollem is moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer.”

Vooraleer kan overgegaan worden tot het maken van concrete plannen moet eerst een haalbaarheidsstudie gemaakt worden. Naast Asse zijn ook de gemeenten Merchtem, Opwijk en Wemmel betrokken partij. Op de politieraad was er alvast unanimiteit om te kiezen voor een nieuwbouw op de Asphaltcosite.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk