Asse krijgt echte fietssnelweg

De F212 wordt de fietssnelweg die Asse het centrum van Asse verbindt met de hoofstad. IN Zellik werd vandaag het traject tussen de Oude Merchtemsebaan en de grens met het Brussels Gewest voorgesteld. Provinciaal Afgevaardigde Tom Dehaene was naar Zellik gekomen om het project voor te stellen. De fietssnelweg zal vier meter breed zijn en het traject van de spoorlijn Dendermonde-Jette volgen.

Schepen van mobiliteit Yoeri Vastersavendts: “Ter hoogte van het station van Zellik zullen ingrijpende werken uitgevoerd worden: de trap die toegang geeft tot het perron verdwijnt en maakt plaats voor een hellend vlak. Ook ter hoogte van de voetgangersbrug in de Frans Timmermansstrat komt een toegankelijke fietshelling”.

De werken voor het aanleggen van de fietssnelweg zijn reeds gestart op 16 oktober en zullen 120 werkdagen in beslag nemen. De kostprijs bedraagt 3,38 miljoen euro. 60% daarvan wordt betaald door de Provincie Vlaams-Brabant, de overige 40% door het Vlaams Gewest.

De gemeente Asse zorgt voor toeleidingen o.m. vanuit het Researchpark en op andere plaatsen. Ter hoogte van de Bomaco/Pivosite zou er een brug komen. “Het is de bedoeling,” zegt Tom Dehaene, “het fietsverkeer te promoten als een slim en gezond alternatief voor autorijden en het daarmee verbonden fileleed. Daarom zet de provincie zwaar in op fietsverbindingen en fietssnelwegen”. Burgemeester Koen Van Elsen voegde eraan toe dat ook het gemeentebestuur inzet op veilige fietsverbindingen o.m. tussen Asse-Ter-Heide en het centrum, Mollem en het centrum en tussen Kobbegem en Walfergem”.

ASSE FIETSSNELWEG 1 ASSE FIETSSNELWEG 2

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk