Gemeente laat schade aan landbouwteelten vaststellen

De droogte in april, mei en juni 2017 richtte schade aan in de land- en tuinbouwsector. Het gemeentebestuur wil de geleden schade zo snel mogelijk vaststellen en roept hiervoor de schattingscommissie samen.

Deze zal de schade vaststellen wat van belang is om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken van de fiscale barema’s, maar ook als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, leveringscontracten, de mestwetgeving, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies of bij een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als algemene ramp. Het is van belang dat de commissie zo snel als mogelijk ter plaatse de opgelopen schade kan opmeten.

Tot uiterlijk 1 september kan je een aanvraag tot vaststelling van schade indienen bij de dienst Landbouw door een e-mail of brief te sturen met de gegevens van het perceel, de gegevens van de eigenaar van het perceel en de landbouwer en de aanwijzing van de aard van de schade.

Meer info en indienen van de aanvraag tot vaststelling: dienst Landbouw,

Christophe Jacqmin, Gemeenteplein 1, 1730 Asse, T 02 454 19 56, landbouw@asse.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk