Vredegerecht maakt plaats voor stadspark

In Asse zal het centrum er tegen het einde van het jaar gevoelig anders uitzien. Door een aantal gebouwen af te breken krijgt het gemeentehuis en zijn omgeving een heel ander ruimtelijk gevoel. Het eerste gebouw dat wordt gesloopt is het voormalig vredegerecht naast het Oud Gasthuis. “Dat is eigendom van de gemeente en zou nog voor het bouwverlof moeten verdwijnen. In de plaats komt een gezellig stadsparkje dat de doorgang voor zwakke weggebruikers naar bibliotheek en cultureel centrum makkelijker en veiliger moet maken,” zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Aan de andere zijde van het gemeentehuis, de kant van het gemeenteplein, zal de ingreep nog veel groter zijn. Daar worden de voormalige Unic (eigendom van de gemeente), twee woningen links van de Unic en de voormalige bakkerij Slaus (eigendom van Haviland), rechts van de vroegere Unic, afgebroken. ’t Smiske en Den Appel blijven bestaan. Ook de vroegere brandweerkazerne en zaal ’t Smis verdwijnen onder de sloophamer om plaats te maken voor parkeerruimte. Daardoor zou de Hopmarkt ook een volwaardige in- en uitgang via de Arsenaalstraat krijgen.

Duvelpark

“Over de toekomst van de Hopmarkt wordt nog nagedacht. Het zal alleszins kleinschaliger zijn dan het oorspronkelijke plan,” zegt Van Elsen. “Eens we voldoende parking hebben bijgemaakt op de sterk vergrootte Hopmarkt kunnen we misschien opnieuw aan de slag met het idee om van het plein voor het oude deel van het gemeentehuis een groene ruimte te maken. Dat er nood is aan zo’n groene ruimte in de gemeente heeft het project Duvelpark van architect Maarten Van de Voorde wel duidelijk aangetoond”.

De grote afbraakwerken, die zullen uitgevoerd worden door één en dezelfde firma, zullen na het bouwverlof hun beslag krijgen. Eens alle plannen gerealiseerd is er een groot aanbod aan parkeerruimte dicht bij en in het centrum van de gemeente. En bovendien zal Asse op korte termijn zeker één en op langere termijn twee groene ruimtes in het centrum realiseren.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk