Nieuwbouw Academie De Boeck komt op Asphaltcosite

De kunstenacademie August De Boeck krijgt binnen enkele jaren een nieuwbouw op de Asphaltcosite in Asse. Per 1 september krijgen de afdelingen Beeld en Pop & Jazz alvast tijdelijk onderdak in containers die op de site worden geplaatst.

Over een nieuwbouw in Asse voor de gemeentelijke academie August De Boeck werden de voorbije twintig jaar al ettelijke scenario’s gelanceerd, maar veel kwam er niet van in huis.

Sinds enkele jaren is het een volwaardige kunstenacademie met 700 leerlingen en met naast muziek, woord en dans ook een volwaardige afdeling beeld, het vroegere Crejong. Vandaag zit de academie echter verspreid over een vijftal plekken: de oude school plus wat aftandse containers in de Neerstraat, het kasteel Vijverbeek, het Oud Gasthuis en de oude kapel van de Zwartzusters.

Een doorlichting van de onderwijsinspectie en enkele brandweerverslagen drukten het gemeentebestuur de voorbije maanden met de neus op de feiten: het kasteel Vijverbeek is niet meer geschikt als leslocatie voor de afdeling Beeld, in de Neerstraat zijn de oude containers afgekeurd en zijn investeringen nodig voor de brandveiligheid van het schoolgebouw.

“We maakten nog een kosten-batenanalyse voor het kasteel Vijverbeek. We gebruiken dat gratis van het gemeenschapsonderwijs in ruil voor instandhoudingswerken, maar een renovatie zou oplopen tot een miljoen euro”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

“Daarom beslisten we met het bestuur principieel voor een nieuwbouw voor de integrale academie op de Asphaltcosite, links van de brandweerkazerne. Eind dit jaar willen we duidelijkheid over de planning.”

Om de bouwperiode te overbruggen werd gekozen voor een tijdelijke oplossing op de Asphaltcosite, rechts van de brandweerkazerne. De afdeling Beeld zal haar intrek nemen in tijdelijke containers die twee jaar worden gehuurd, kostprijs 83.590 euro.

De 19 containers hebben een totale oppervlakte van 342 m2, goed voor zes klaslokalen, sanitair, een lokaal voor afwasbakken, opslagruimte en een ruimte voor bakovens en de glazuurmachine.

container LLEXXDaarnaast krijgt de afdeling Pop & Jazz een modulair gebouw. “Het gaat om hoogwaardige en duurzame containers met een levensduur van vijftig jaar”, zegt schepen Yoeri Vastersavendts (Open VLD), bevoegd voor kunstonderwijs.

“We wilden die eerst in de Neerstraat plaatsen, ter vervanging van de oude containerklassen, maar in functie van de nieuwe plannen komen de drie lokalen, samen 180 m2, nu meteen op de Asphaltcosite. De aankoop kost 166.511 euro. Met 33 zonnepanelen worden ze ook zo goed als energieneutraal. De keuze voor de Asphaltcosite opent ook mogelijkheden tot kruisbestuiving met het jeugdcentrum. In ’t Jass is een kleine studio en combo’s kunnen in ’t Bronneken jamsessies houden.”

Het gemeentebestuur heeft geen tijd te verliezen, want op 1 september moet alles klaar zijn. In juli wordt gestart met de aanleg van de funderingen, de rioleringen en de verharding. De containerklassen volgen in augustus.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk