Zwarte dennen wijken voor kunstgrasveldje

Op de sportsite Waalborre worden acht zwarte dennen gekapt. Op de site komt een nieuw kunstgrasveldje van 40 op 25 meter. Als het weer goed blijft, is het kunstgrasveld einde maart klaar.

De bomen verliezen echter veel naalden die het kunstgrasplein snel zullen bevuilen. De naalden zijn bovendien erg moeilijk te verwijderen.

In de plaats zal in het volgende plantseizoen een nieuwe haag in houtkant worden aangeplant over een lengte van 40 meter, met halverwege de berm vijf hoogstambomen, wat op termijn moet zorgen voor een nieuwe volwaardige buffer naar de Pastinakenstraat toe.

Het nieuwe kunstgrasveld is publiek toegankelijk behalve tijdens de training en wedstrijduren van FC Assez 2002. Het kan ook gebruikt worden voor sportdagen van scholen en sportkampen tijdens de schoolvakanties.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk