Twee jaar ellende op Brusselsesteenweg en Wolvertemsesteenweg

Op 1 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) en dat gaat (weeral) voor een pak verkeershinder zorgen. De riolering wordt vervangen en het bovengrondse wegdek heringericht.

Volgens de vooropgestelde planning zullen de werken liefst duren tot het voorjaar van 2018. Op 15 maart is er een infoavond over het project voorzien.

In het voorjaar van 2015 zijn de nutsmaatschappijen (o.a. elektriciteit- en gasleveranciers) onder leiding van Eandis al gestart met de voorbereidende werken in het kader van de herinrichting van beide steenwegen.

Die gaan nog voort en vanaf 1 juni gaan ook de eigenlijke werken van start.

“De werkzone van de Brusselsesteenweg bevindt zich tussen het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg en dat van de Spaanse Lindebaan”, zegt woordvoerder Anton De Coster van AWV. “Er worden veilige fietspaden aangelegd en drie gevaarlijke kruispunten heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

De Brusselsesteenweg krijgt tijdens de herinrichting ook een gescheiden rioleringssysteem: na de werken zullen afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden, wat beter is voor het milieu.”

In de Wolvertemsesteenweg wordt gewerkt tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en dat van Keienberg. “Deze werken zijn eigenlijk een vervolg van de grote rioleringswerken die begin 2012 werden stopgezet wegens ontoereikend budget”, legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “Men diende toen nog een onderboring te realiseren vanaf de Abdijstraat tot de Beigemsesteenweg voor de gescheiden regenwaterafvoer. Daarbij zullen ook nog parkeergelegenheid en verbeterde voet- en fietspaden voorzien worden.”

Wegen en Verkeer wenst beide wegen zo lang mogelijk open te houden en bestemmingsverkeer toe te laten. “Het is mogelijk dat tijdens bepaalde fasen van de werken de wegen deels of helemaal worden afgesloten om bepaalde werken te kunnen uitvoeren. Zo zal een gedeelte van de Brusselsesteenweg zeker 3 maanden worden afgesloten voor alle verkeer. Dan werken we aan de duikers van de riolering waardoor geen verkeer mogelijk is omwille van technische en veiligheidsredenen.”

Hoewel dat eerst wel de bedoeling was, zal niet gewerkt worden in de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg tegelijk. “De stelplaats van De Lijn, het kantoor van Bpost, het rusthuis, de school en Salons De Romree blijven maximaal toegankelijk door het aanleggen van tijdelijke werfpistes en toegangswegen.”

Toch zal verkeershinder in beide wegen de komende jaren onvermijdelijk zijn. Voor het plaatselijke verkeer en voor de fietsers worden dan ook aangepaste omleidingen voorzien.

De inwoners krijgen dinsdagavond alvast tekst en uitleg tijdens een infoavond. Die vindt plaats om 20 uur in zaal Fenikshof, Abdijstraat 20 in Grimbergen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise