Asse niet happig op uitbreiding bedrijvenzone Mollem

De provincie Vlaams-Brabant wil de bedrijvenzone in Mollem uitbreiden, maar het lijkt er op dat in Asse niemand daarop zit te wachten.

Het RUP Regionaal bedrijventerrein Mollem is een van de zes provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen die vrijdag in openbaar onderzoek gingen. De plannen werden maandagavond toegelicht tijdens een gemeenteraadscommissie.

De Mollemse bedrijvenzone werd destijds ingericht voor ‘ambacht en KMO’, maar de provincie wil die nu herbestemmen tot ‘regionale bedrijvenzone’ en ook nog eens uitbreiden in zuidelijke richting.

Volgens de toelichters, het studiebureau en de provinciale administratie, gaat het om een uitbreiding van 13 hectare, maar de vzw ARMA (Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse) berekende dat het, alleen al voor Mollem, gaat om 34,3 hectare landbouwgrond die een andere functie zou krijgen.

Een groot deel van die uitbreiding wordt ingenomen door landschapsbuffers. Een deel, aan de overzijde van Waarbeek, zou worden ingekleurd als ‘gemengde bedrijvenzone met landschappelijk karakter’. Daarmee wordt gemikt op een ‘aantrekkelijk project met een toeristisch-recreatieve of educatieve functie’.

De uitbreiding van Mollem komt er omdat de provincie van de Vlaamse regering enkele jaren geleden de opdracht kreeg om in Vlaams-Brabant 900 hectare bijkomende bedrijvenzone te creëren.

In Asse lijkt niemand opgezet met extra industriegrond. Tijdens de commissie stelde vooral de N-VA kritische vragen over de noodzakelijkheid van een uitbreiding, maar ook binnen de Assese meerderheid is er scepsis. CD&V en SP.A gaan dit specifieke RUP zo goed als zeker negatief adviseren, bij Open VLD is er nog geen standpunt ingenomen, maar lijkt het ook in die richting te gaan.

De problematische mobiliteit is het belangrijkste argument, want volgens de mobiliteitsstudie bereikt de Assese ringweg al het verzadigingspunt bij een uitbreiding van de bedrijvenzone met 15 procent. N-VA-fractieleider Peter Verbiest vraagt alvast om een uitbreiding in de ijskast te stoppen tot het effect van het vervolg van de ringweg (tweede en derde fase) gekend is.

Het openbaar onderzoek voor de provinciale RUP’s loopt tot 7 maart. De provincie houdt infomomenten in het gemeentehuis van Asse op maandag 18 januari van 14 tot 16 uur en dinsdag 19 januari van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.

Alle plannen zijn te downloaden via deze link.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk