Nieuwe kleuterschool in Relegem opent in 2017

Het ontwerp voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool van Relegem is klaar. Achteraan op het terrein komt een nieuwbouw met acht klassen.

Op een commissievergadering van de gemeenteraad van Asse gaf de ontwerper, Radar Architecten, een toelichting. Het is de bedoeling dat alle kleuterklassen in de nieuwbouw worden ondergebracht, zodat de school vooraan integraal vrijkomt voor de lagere klassen.

Achteraan staan nu nog twee aftandse gebouwen plus enkele containerklassen. Die worden aan het begin van de volgende zomervakantie afgebroken.

Het oude gele gebouw, aansluitend op de school vooraan, verdwijnt pas in de zomer van 2017 om ruimte te maken voor een dienstingang. De nieuwbouw van 880 m2 zal bestaan uit twee bouwlagen, met telkens vier klasjes in een vierkante vorm.

De bestaande speelplaats wordt omarmd en bij de inplanting werd rekening gehouden dat de ochtendzon maximaal de speelplaats bereikt.

school relegem ontwerp 4 school relegem ontwerp 3Beneden komt ook een polyvalente ruimte die als refter, kleuterturnzaal en binnenspeelplaats kan dienen. Deze ruimte kan extern verhuurd worden, al is het de bedoeling dat activiteiten van verenigingen in de eerste plaats in de bestaande refter van het hoofdgebouw blijven plaatsvinden.

De nieuwbouw omvat voorts een zorgklasje, sanitair op elk verdiep, een leraarslokaal, bergingen voor elke klas en een slaapklasje. De ramen komen op zithoogte voor de kleuters.

De raming voor de nieuwbouw bedraagt 1,5 miljoen euro, plus btw, erelonen en inrichting. Daarvan komt één miljoen uit de extra subsidies die de drie onderwijsnetten in Asse in 2013 van Vlaanderen kregen om samen 35 nieuwe klassen te bouwen.

Om in Relegem alle leerjaren te ontdubbelen zijn op langere termijn, binnen zeven jaar, nog vier extra klassen nodig. De gemeente hoopt dat de gewone subsidieaanvraag, die al enkele jaren geleden loopt, tegen die tijd aan de beurt komt, zodat ook die laatste extra klassen kunnen gerealiseerd worden.

school relegem ontwerp 2

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk