Commissariaat politie Amow gaat uitbreiden

De politie Amow (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) gaat achter het commissariaat in de bedrijvenzone Mollem een extra kantoorgebouw optrekken. Bedoeling is tegen 2017 de recherche en alle administratieve diensten , die momenteel nog verspreid zitten in Merchtem en Wemmel, te centraliseren.

De zonale politieraad gaf maandag groen licht om de intercommunale Haviland te belasten met de bouwopdracht.

Dat gebeurt weliswaar onrechtstreeks via de gemeente Asse omdat de politiezones momenteel nog geen rechtstreekse opdrachten kunnen geven aan intercommunales. Ook het nieuwe politiegebouw van de zone Pajot werd gerealiseerd door Haviland met de gemeente Gooik als tussenpersoon.

‘Momenteel worden in Wemmel en Merchtem nog gebouwen gehuurd’, zegt korpschef Kurt Tirez. ‘Met de huurprijzen die de zone betaalt voor beide gebouwen kunnen we een financiering afbetalen. Bovendien kunnen we sterk besparen in de werkingskosten omdat we dan niet meer voor elk gebouw apart elektriciteit, telefoon en onderhoudskosten moeten betalen, om nog te zwijgen van de vele verplaatsingen die nu gemaakt worden tussen de diensten op de verschillende locaties. Bovendien wordt de nieuwbouw energieneutraal.’

Tirez wil met een bundeling van de middelen en machten in Mollem ook anticiperen op de nieuwe Europese regels die er in mei 2017 aankomen voor alle politiediensten. ‘Met de komst van de European Investigation Order (E.I.O.) zal er veel wijzigen voor het basiskader. Een gedecentraliseerde werking zoals die nu nog bestaat zal op dat moment erg nadelig zijn, organisatorisch en financieel’, aldus Tirez.

De nieuwbouw wordt 1.300 mÂČ groot en de kostprijs wordt geraamd op 1,7 tot 2 miljoen euro. De grote parking achter het commissariaat komt in aanmerking als bouwperceel. ‘Alle noodzakelijke installaties zijn al in het hoofdgebouw aanwezig. Er moeten dus enkel kantoren worden bijgebouwd. De streefdatum voor de ingebruikname is begin 2017.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk