Snelheid aan banden in Prieelstraat

Wellicht woensdag gaat de Mollestraat in Asse opnieuw open in twee richtingen tussen de Marlier en de Tuinwijk. Om de sluiproute via de Prieelstraat niet opnieuw aantrekkelijk te maken worden daar drie wegversmallingen aangebracht.

Het eenrichtingsverkeer in de Mollestraat, tussen de Marlier en de Tuinwijk, was een van de extra maatregelen die het gemeentebestuur van Asse nam om het vele doorgaande verkeer te bannen uit de sluiproute langs de Prieelstraat.

Verkeerstechnisch lukte dat, want het verkeer op de sluiproute slonk met 40 procent, van 4.017 naar 2.423 voertuigen per dag. Maar er kwam ook protest en een petitie van de Assese adviesraad voor lokale economie omdat de handelaars in het centrum te veel hinder ondervonden.

Uit de evaluatie bleek ook dat de verkeerscongestie op de Huinegem vanuit Mollem flink was toegenomen en dat onder meer de Gamma kampte met een probleem van bereikbaarheid.

‘Het opheffen van het stukje eenrichting in de Mollestraat moet dat verkeer iets vlotter draineren en de winkels weer beter bereikbaar maken’, zegt schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open VLD).

‘Het risico was echter dat er dan opnieuw te veel en snel via de Prieelstraat zou worden gereden. Daarom wilde ik eerst enkele flankerende maatregelen. Bij een snelheidscontrole op schoolroutes, enkele weken geleden, flitste de politie hier in de Prieelstraat zelfs een bestuurder aan 89 kilometer per uur op een moment dat de school net uit was. De wegversmallingen moeten dergelijke onverantwoorde snelheden structureel onmogelijk maken.’

Overrijdbare bakens

Asse koos voor drie compacte snelheidsremmers met rubberen eilanden en met plooibare bakens, waarbij de fietsers steeds rechtdoor kunnen rijden. De eerste, op honderd meter van het kruispunt met de Merchtemsebaan, werd vrijdag aangelegd.

Maandag en dinsdag plaatsen de gemeentelijke werklieden de andere twee snelheidsremmers ter hoogte van Klein Veldeken en de Oude Mollemseweg. Aan Tienbergen komt er een nieuw verkeersbord om de voorrang van rechts beter zichtbaar te maken, plus een zebrapad ter hoogte van het voetwegje.

Voorts worden de fietssuggestiestroken op een tiental plaatsen geaccentueerd met het fietslogo en met witte stippen aan de snelheidsremmers.

‘De gekleurde asfalt van de fietssuggestiestroken, die we enkele maanden geleden lieten aanbrengen, is jammer genoeg weinig opvallend. Voor de wegmarkeringen gebruiken we thermopast. Dat is duurzamer en milieuvriendelijker dan de gewone wegenverf’, aldus Vastersavendts.

Als alles klaar is kan – normaal gezien woensdag – het eenrichtingsbord in het stukje Mollestraat weg worden genomen.

De andere maatregelen om de sluiproute te ontraden – het oplichtende verbodsbord in de Kelestraat in de ochtendspits, de enkelrichting op het einde van de Oude Dendermondsebaan, de tractorsluis in het Bladerenkwartier en de knip aan de Bremt-Begoniastraat – blijven van kracht.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk