Nieuw afdelingsbestuur bij SP.A Asse

SP.A Asse verkoos tijdens zijn ledenvergadering van 18 januari een nieuw afdelingsbestuur.

De nieuwe bestuursleden zijn Christian Fieremans (voorzitter, tweede van links), Marc Verelst (ondervoorzitter, derde van links) en Herlinde Vanhoutte (secretaris, links op de foto).

Fieremans volgt Timothy Van den Driessche op die recent besloot om zijn mandaat te beëindigen. Hij is geboren en getogen Assenaar en maakt al meer dan 10 jaar deel uit van het bestuur van de lokale SP.A.

Fieremans heeft als ambitie om actief en constructief verder mee te besturen in de meerderheid. Hij wil niet alleen de leden van SP.A, maar ook alle progressieve krachten in Asse bij de werking betrekken om zo in specifieke dossiers verdere verdieping en een breder draagvlak te verkrijgen.

Marc Verelst zal zijn mandaat als voorzitter van het directiecomité van het AGA (autonoom gemeentebedrijf Asse) combineren met de functie van ondervoorzitter.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk