Moorselbaan wordt éénrichtingsstraat (+ video)

Het schepencollege van Aalst keurde maandag de proefopstelling op de Moorselbaan voor éénrichtingsverkeer staduitwaarts goed.

‘Een goede stap voorwaarts’, meent schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). ‘We doen nog geen finale uitspraak over het statuut van de Moorselbaan, maar we kijken in de praktijk wat mogelijk en haalbaar is. Tegelijkertijd krijgen de bewoners de kans om te wennen aan een eventuele verandering.’

Het dossier wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd.

De vernieuwing van de Moorselbaan dringt zich al een tijdje op. De straat is volledig versleten en een heraanleg moet gebeuren voor de grote tunnelwerken aan de Gentsesteenweg/Siesegemlaan.

‘Na adviezen en inspraak- en overleg momenten met bewoners en handelaars hebben we met alle partijen beslist om op de Moorselbaan een proefopstelling in te voeren’, zegt schepen Casaer.

‘Na carnaval, afhankelijk van de weersomstandigheden, moet dit starten. Er komt éénrichtingsverkeer staduitwaarts. Stadsdiensten en politie zullen er alles aan doen om deze proef zo volledig mogelijk uit te voeren, rekening houdend met de veiligheid.’

‘De proefopstelling blijft van kracht tot de start van de heraanleg van de Moorselbaan. Uiteraard gaan we de plannen nog toelichten aan de bewoners en de betrokken handelaars.’

Voor de uiteindelijke heraanleg start, wordt de proefopstelling geanalyseerd.

‘We spreken ons nu nog niet uit over één- of tweerichtingsverkeer’, legt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) uit. ‘In juni gaan we dit eerst evalueren met onder andere een bevraging van de betrokken partijen. Een studiebureau zal alle bevindingen in een rapport verwerken. Het college zal dan voor de heraanleg van de straat een definitieve keuze maken.’

De planning gaat ervan uit dat de tunnelwerken midden 2015 starten.

‘Indien dit niet het geval is, kan de proefopstelling van de Moorselbaan verlengd worden’, besluit Casaer.

Nieuwsbrief

Je zou ook interesse kunnen hebben in...