Afvalkalender wijzigt in Asse

In Asse wijzigt met ingang van 1 januari 2015 de kalender van de afvalophaling.

De vijf zones, zoals die onder het gemeentelijke systeem bestonden, vallen weg. De hele gemeente Asse wordt voor huisvuil (woensdag), PMD (donderdag) en GFT (maandag) telkens op één dag opgehaald. Bij papier en karton zijn er 2 zones en dus ook 2 dagen voorzien.

  • Huisvuil: Ophaaldag woensdag, voor heel de gemeente op dezelfde dag, wekelijks
  • PMD: Ophaaldag donderdag, voor heel de gemeente op dezelfde dag, om de 2 weken
  • GFT: Ophaaldag maandag, voor heel de gemeente op dezelfde dag, wekelijks
  • Papier en karton: Ophaaldag deelgemeente Asse op maandag, 1 keer per maand, Mollem, Bekkerzeel, Kobbegem, Zellik en Relegem op dinsdag, 1 keer per maand

Huisvuil, PMD en GFT wordt aangeboden in zakken. Zet de zak tijdig buiten, ten vroegste vanaf 18 uur de dag vóór de ophaling of voor 6.30 u de dag van de ophaling.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk