Woningen Steenweg verdwijnen onder sloophamer

Op de hoek van de Steenweg en de Nieuwstraat in Asse worden op woensdag 20 en donderdag 21 augustus de vier woningen gesloopt die eerder door de gemeente werden aangekocht in het kader van het bpa Kerk.

In het bpa Kerk uit 2005 was op termijn de afbraak voorzien van in totaal zes woningen: vier langs de Steenweg en twee langs de Nieuwstraat. Bedoeling van deze kaalslag was het vrije zicht op de historische Sint-Martinuskerk te herstellen.

De twee woningen in de Nieuwstraat werden al eerder gesloopt om de kleine parking uit te kunnen breiden.

Ook de vier woningen op de Steenweg, allemaal met een winkelruimte beneden, werden in de loop der jaren in der minne aangekocht door Asse, de laatste in april vorig jaar. Een van de woningen werd nog enkele jaren voor een prijsje ter beschikking gesteld van de Wereldwinkel.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om die woningen al tegen september vorig jaar te slopen, om extra parkeerruimte te creëren als alternatief voor de Hopmarkt. Toen het Hopmarktproject de bouwvergunning door de neus geboord zag, werd die afbraak niet meer dringend.

Twee dagen hinder

Asse maakt nu gebruik van de rustige augustusmaand om de afbraakfirma De Meuter uit Ternat aan het werk te zetten. De sloopwerkzaamheden zorgen immers twee dagen voor enige verkeershinder.

Vanaf het kruispunt wordt op de Steenweg de rijstrook richting Brussel afgesloten. Het autoverkeer wordt  omgeleid via de Nieuwstraat, Bloklaan en Boekfos.

Er geldt eveneens een parkeerverbod op de volledige parking Nieuwstraat. Voor de voetgangers en de fietsers wordt een veilige doorgang voorzien.

Op het kruispunt Kalkoven-Nieuwstraat richting Brussel en het kruispunt Nieuwstraat-Bloklaan komt voorsignalisatie met de vermelding ‘Steenweg richting Brussel onderbroken’.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk