Asse zet het mes in de brandweer

Het gemeentebestuur van Asse wil dat de brandweer zuiniger en efficiënter wordt. Er moeten meer vrijwilligers komen, de overuren voor beroepsbrandweermensen worden afgeschaft, net als de tweede ziekenwagen in Asse.

Eind vorig jaar, bij de opmaak van de financiële meerjarenplanning van Asse volgens de nieuwe Vlaamse regels, was al duidelijk dat ook de brandweer het jaarlijks met een half miljoen euro minder zou moeten stellen.

‘De afgelopen tien jaar stegen de kosten voor de brandweer forser dan de financiële draagkracht van Asse toelaat’, zegt schepen van Integrale Veiligheid Jan De Backer (CD&V).

‘De voorbije maanden vond al een doorgedreven studie plaats naar de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie van het brandweerkorps, inclusief de interventies van de ziekenwagen. De parameters werden aangeleverd door de brandweercommandant en uitvoerig geanalyseerd in een gemengde werkgroep van beroepsmensen en vrijwilligers.’

Krachtlijnen

Maar toen er op het einde van de rit de financiële knopen moesten worden doorgehakt, liepen de gesprekken vast. Vorige week formuleerde het schepencollege van Asse daarom eenzijdig een reeks krachtlijnen waaraan een ‘efficiënt en veiligheidsbevorderend beleid’ dient te beantwoorden.

De gemengde werkgroep moet die de komende weken op het terrein uittekenen.

Opmerkelijkste ingreep is dat er een beter evenwicht moet komen tussen vrijwilligers en beroepsbrandweermannen. Het beroepskader presteert vandaag te veel overuren, heet het.

Bij de vrijwilligers wordt de opleiding opgesplitst tussen die voor brandweerman en die voor ambulancier. ‘In Asse moeten vrijwilligers momenteel eerst alles kunnen, alvorens ze kunnen starten. Een opleiding van een vrijwilliger duurt daardoor al snel twee jaar en heel wat vrijwilligers haken onderweg af. Door de opsplitsing kunnen nieuwe brandweervrijwilligers veel sneller worden ingezet’, aldus De Backer. Vrijwilligers zullen op jaarbasis ook een verplicht aantal uren dienen te presteren.

Voorts wordt de ziekenwagendienst van de brandweer Asse herleid naar één bemande ziekenwagen voor Dilbeek en één voor Asse. Momenteel heeft Asse er nog twee. ‘Volgens de statistieken van 2012 en 2013 wordt de ziekenwagen gemiddeld vier keer per dag en twee keer per nacht opgeroepen’, aldus De Backer.

Een pijnlijke ingreep bij de beroepsofficieren is het afschaffen van de betaalde nachtwachtdiensten. Volgens De Backer zorgt dat voor 17 procent meer productiviteit zonder verhoging van de personeelskost.

Nacht- en weekendprestaties worden nog wel extra betaald, maar volgens het maximale tarief uit de rechtspositieregeling voor alle gemeentelijke ambtenaren.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk