Animals Express beheerst gemeenteraad Asse

De geplande verhuizing van de dierenwinkel Animals Express van Groot-Bijgaarden naar Zellik – zie ons nieuwsbericht van vrijdag – leidde maandagavond op de gemeenteraad van Asse tot een spervuur van vragen door oppositieraadslid Erik Beunckens (Zellik-Relegem).

De winkel, die komt in het Double You Center op de Brusselsesteenweg, deed in maart bij het gemeentebestuur van Asse een aangifte dat het – volgens de zaakvoerder eind augustus – gaat starten met de verkoop van fokdieren en inheemse kleine zoogdieren.

Gezien het beperkte aantal dieren volstaat een milieuvergunning klasse 3. Daarvoor moet enkel een melding van de exploitatie gebeuren.

Volgens Beunckens zijn er tal van redenen om aan te nemen dat deze winkel in feite een milieuaanvraag klasse 2 zou moeten aanvragen. In dat geval moet er eerst een openbaar onderzoek komen en kan het gemeentebestuur een vergunning weigeren of aan voorwaarden verbinden.

‘De man creëert een mistgordijn. Men is duidelijk iets anders van plan dan wat men gemeld heeft’, stelt Beunckens. ‘Een dierenwinkel van deze grootte hoort niet thuis in een woongebied.’

Milieuschepen Yoeri Vastersavendts (Open VLD) vindt dat Beunckens in dit dossier aan sfeerschepping doet tegenover het gemeentebestuur. 

‘Juridisch kunnen wij als gemeente momenteel enkel kennis nemen van een melding’, aldus Vastersavendts. ‘Zodra de winkel open is zal onze milieuambtenaar, in het kader van de milieuhandhaving, controleren of er geen activiteiten zijn die buiten de klasse 3 vallen.’

‘Er is eerstdaags ook een onderhoud gepland met de zaakvoerder, waarin we hem duidelijk zullen wijzen op de reglementering en dat we geen overtredingen zullen dulden.’

Volgens Beunckens zijn er ook geruchten dat er rond het gebouw extra parkeerplaatsen gaan aangelegd worden, ten nadele van het bestaande groen rond het complex. Vastersavendts zegt dat die (eventuele) aanvraag dient afgewacht en dat die desgevallend zeker zal getoetst worden aan een onderzoek naar de mobiliteitsdruk.

In de buurt blijkt er vooral onrust over het verkeer dat deze winkel zal genereren, vooral tijdens de weekends. 

Topartikels bij Goeiedag.be