Kapel missionarissen wijkt voor nieuw rusthuis (+ video)

In Walfergem wordt deze week de kapel plus een ander bijgebouw van het vroegere klooster van de Missionarissen van het Heilig Hart gesloopt.

Het masterplan voor de kloostersite van Walfergem dateert al van 2009 en omvatte een regeling waarbij de paters het grootste deel van hun kloostergebouwen in erfpacht gaven aan de Sint-Martinusschool ASO.

Een achterliggend deel van de site werd als bouwgrond verkocht aan de nv Sweet Home Standing in Anderlecht. Dat is een groep die eigenaar en uitbater is van woonzorgtehuizen in Anderlecht, Zoutleeuw, Tienen en Humbeek.

De plannen om een woon- en zorgcomplex te bouwen op de heuvel waar de kloosterkapel staat, vielen niet in goede aarde bij de omwonenden langs de kant van het veel lager gelegen Bergveld, die een te grote aantasting van hun privacy vreesdeb.

De procedure sleepte vier jaar aan en de plannen werden verschillende keren aangepast. Bovendien moest ook een bodemsaneringsplan worden opgemaakt, want de kloostergrond is zwaar vervuild door olie.

Eind augustus 2013 gaf de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in beroep een bouwvergunning voor een rusthuis met 84 bedden – oorspronkelijk 102 – en dertig serviceflats.

De kapelvleugel die voor het project wordt gesloopt dateert van eind jaren ’40 en omvat naast de kapel en de sacristie ook nog zes gewezen klaslokalen, plus de slaapzalen van het vroegere internaat op de zolder.

‘Als de gebouwen volledig zijn afgebroken, in de loop van volgende week, kan onmiddellijk het afgraven en saneren van de vervuilde bodem starten. Dat zijn ettelijke duizenden kubieke meters grond. Dat gebeurt wel meteen in combinatie met de grondwerken voor het rusthuis, zodat niet alle grond moet worden afgevoerd’, zegt Kris Lombaert van de projectontwikkelaar Karad, die als tussenpersoon optreedt tot de bouwwerken van start gaan, vanaf maart.

De ingebruikname van het U-vormige rusthuis is gepland tegen eind 2015. Volgens de huidige planning start de bouw van de serviceflats pas in een tweede fase, als het nieuwe rusthuis al in gebruik is.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk