Kerremanspark wordt verder verfraaid

Het gemeentebestuur houdt een nieuwe aanplanting in het Kerremanspark op zaterdag 7 december. Afspraak om 9 uur aan het einde van de Pontbeek (kruising Z.1 Researchpark en J. Tieboutstraat).

Het Kerremansbos werd in 2005 aangelegd, tussen Pontbeek, Jan Tieboutstraat en de Molenbeek, met als doel intergewestelijk de groengebieden van de Molenbeekvallei met elkaar te verbinden en tegelijk een groene long te bieden aan het sterk verstedelijkte Zellik.

Ook het aanpalende voetbalveldje werd bebost.

In het najaar van 2012 werd het Kerremansbos verder uitgebreid zoals uitgestippeld was in het masterplan Horing.

Dat plan voorziet voor dit gebied een prachtig landschapspark tussen de verschillende bestemmingen (natuurgebied, gemengd openruimtegebied en industrie).

Er werden ongeveer 4.000 stuks streekeigen en autochtoon plantgoed en 44 hoogstambomen geplant met de hulp van de Vlaamse Landmaatschappij, Pro Natura, Regionaal Landschap Groene Corridor en heel wat leden van Natuurpunt. Het ‘Kerremanspark’ was een feit.

Houtkant herstellen

Om het Kerremansbos nu verder te bufferen tegen gemotoriseerde voertuigen en sluikstorten, wil het bestuur de houtkant herstellen die verdween bij de heraanleg van de Maalbeek.

Daartoe wil het een haag in drie rijen aanplanten op het talud Pontbeek-Kerremansbos.

Het bestelde 1.900 stuks inheems en autochtoon plantgoed bij het Regionaal Landschap: veldesdoorn, meidoorn, sleedoorn en Gelderse roos.

De aanplanting vindt plaats op zaterdag 7 december tussen 9 en 12 uur in samenwerking met de omwonenden, verenigingen en vrijwilligers.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk