Nieuw archeologisch- en nooddepot in Pivo

[pullquote]Deze depots staan in voor het duurzaam bewaren van cultureel erfgoed van de cultureel-erfgoedbeheerders en voor de ontwikkeling van een dienstverlening voor cultureel-erfgoedbeheerders[/pullquote]

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het reglement goed voor de opname van een archeologisch archief en het reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerende erfgoedelementen in het provinciaal archeologisch- en nooddepot in Asse. Hierdoor kan de opname van archeologisch archief en de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerende erfgoedelementen efficiënt verlopen.

‘Het decreet over het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid van 6 juli 2012 bepaalt dat provincies de bevoegdheid hebben om een regionaal netwerk van cultureel-erfgoeddepots te ontwikkelen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur. ‘Deze depots staan in voor het duurzaam bewaren van cultureel erfgoed van de cultureel-erfgoedbeheerders en voor de ontwikkeling van een dienstverlening voor cultureel-erfgoedbeheerders. Ook het faciliteren van depotruimtes valt hieronder’

‘Beheerders van cultureel erfgoed kunnen bij de provincie terecht voor advies en bewaring van hun collecties. Ze kunnen hun collectie aan de provincie onder bepaalde voorwaarden in bewaring geven of de provincie zoekt samen met hen naar een aangepaste bewaarplaats’, aldus Dehaene.

Bij de interne staatshervorming kregen de provincies ook de bevoegdheid om een depotbeleid voor onroerend erfgoed te voeren.

Bedreigde collecties

Vanaf 1 oktober kan een archeologisch archief opgenomen worden in het archeologisch depot in Asse. Dit archief is het integrale complex van archeologische vondsten uit Vlaams-Brabant met bijbehorende opgravings-, vondst- en onderzoeksdocumentatie van proefonderzoek of opgravingen.

Het depot in Asse fungeert ook als noodopvang van erfgoedcollecties en onroerend erfgoedelementen, zoals bouwfragmenten of interieurelementen. Een nooddepot vangt collecties op die bedreigd worden.

‘Er is duidelijk vraag naar gezamenlijke depots voor (nood)opvang van collecties. Via een infrastructuursubsidie krijgt de Erfgoedsite Tienen steun voor opvang van archeologische archieven in het Hageland. Nu gaan we dat ook realiseren in de Rand met de uitbouw van een eigen provinciaal archeologisch- en nooddepot op de Pivo-site in Asse’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Meer info:

www.vlaamsbrabant.be/noodopvang-erfgoed

www.vlaamsbrabant.be/archeologisch-archief

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk