Recordbudget voor asfaltering van straten

De komende twee jaar staat in Affligem een grote inhaalbeweging op het programma wat betreft wegenonderhoud. Het gemeentebestuur heeft 1,2 miljoen euro vrijgemaakt om zestien straten van een nieuwe asfaltlaag te voorzien.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een complete heraanleg van de straten met een nieuwe riolering en met extra fiets- en voetpaden. “Ik weet dat de oppositie vaak vraagt naar extra fiets- en voetpaden maar wij trachten altijd zaken te realiseren die mogelijk zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Tim Herzeel (Open VLD). En dus gaat de focus naar het herstel van de asfaltlaag in zestien straten.

In elk van de drie deelgemeenten staan zo de komende twee jaar verschillende werken op het programma. “Vooral de Ternatsestraat in Essene zal een enorm werk worden, want dat is een van de langste straten in de gemeente. En in Teralfene zal de Daalstraat deze legislatuur een nieuwe asfaltlaag krijgen en zullen de rioleringswerken er begin volgende legislatuur aangepakt worden”, vertelt schepen Herzeel.

Een grote inhaalbeweging dus van het gemeentebestuur die vooral moet zorgen voor een duurzamere straat met minder lawaaihinder voor de omwonenden. “In een volgende legislatuur willen we dan alle betonstraten vervangen door asfalt. De in beton aangelegde straten zijn erg duurzaam, maar zorgen vaak voor veel lawaai- en trilhinder voor de buren. Er is vandaag zeer veel verkeer en dan moeten we de hinder trachten te herleiden tot een minimum. We zijn dit de bewoners van die straten verschuldigd.”

Topartikels editie Ninove-Dender