Grote fietszone, extra parking, uitbreiding zone 30 en enkele fysieke knips: nieuw circulatieplan moet Essene een stuk leefbaarder maken

Het studiebureau MINT heeft in opdracht van het gemeentebestuur van Affligem een circulatieplan opgesteld voor deelgemeente Essene. De eerste maatregelen hiervan zullen dit jaar nog uitgevoerd worden.

Het dorpscentrum van Essene kreunt vandaag onder het vele verkeer dat zich via de hoofdwegen Ternatsestraat en Fooststraat een weg baant naar de E40. Het Lokaal Bestuur gaf nog voor de coronapandemie de opdracht aan studiebureau MINT om een gedragen circulatieplan uit te werken voor Essene. “Uit particpatiemomenten met lokale inwoners en andere stakeholders zoals de scholen, handelaars, het lokale actiecomitĂ© en voetbalclub EMI Essene kwamen verschillende voorstellen naar voren. Het studiebureau filterde hieruit de voorstellen die haalbaar en betaalbaar zijn om tot een nieuw circulatieplan te komen”, vertelt schepen van Burgerparticpatie Tim Herzeel (Open VLD).

Het doel hiervan is om het doorgaand verkeer op doorgangswegen als de Ternatsestraat en Foosstraat vlot en veilig te laten verlopen en de leefbaarheid van de omliggende wegen en wijken te verhogen. Een eerste fase van het circulatieplan bestaat uit simpele en goedkope ingrepen die relatief snel uitgevoerd kunnen worden.

“We denken aan een afschaffing van de voorrang van rechts voor wie uit de Eksterenberg de Fooststraat komt opgedraaid en voor wie uit de Paddeputstraat de Ternatsestraat oprijdt. Dit kan het sluipverkeer uit beide straten ontmoedigen”, zegt burgemeester Walter De Donder (LB). Voorts wil het Lokaal Bestuur ook een grote fietszone met zone 30 maken van de straten Horekensstraat, Klein Kapelleveld, Burg. Wambacqstraat, Kerlemeers, Bocht, Parallelweg, Boonhof en Pelink.

Lees verder onder de foto.

Alle maatregelen van het circulatieplan op de plattegrond van Essene.

“We zien nu al dat veel schoolgaande kinderen deze wegen gebruiken om naar de twee scholen in Essene te fietsen en deze maatregelen moeten hen aanmoedigen om nog meer deze route te gebruiken. Met een aan te leggen vrachtwagensluis tussen Boonhof en Pelink en het behoud van de knip tussen Boonhof en Kerlemeers willen we doorgaand verkeer uit de wijk houden. En de schoolomgeving maken we extra zichtbaar met extra markeringen en oversteekplaatsen”, vervolgt de burgemeester.

Het Lokaal Bestuur vraagt nu nog extra advies aan het Affligems verkeers- en mobiliteitsforum en de politie en gaat op zoek naar subsidies, maar wil dit jaar nog starten met de uitrol van fase 1. De grote fietszone zou al tegen de start van het nieuwe schooljaar ingevoerd worden. Er zal ook nog onderzocht worden of de voorrangen van rechts op de Ternatsestraat afgeschaft kunnen worden.

“Het is ook onze intentie om een extra parking aan te leggen ter hoogte van de Ternatsestraat 51. Dit moet parkeren op de Ternatsestraat ontmoedigen en na de aanleg van de parking overwegen we ook om een parkeerverbod samen met een snelheidsbeperking van 30 km/u in te stellen ter hoogte van de winkelzone”, aldus schepen Tim Herzeel. Na de uitrol en evaluatie van fase 1 denkt het Lokaal Bestuur op middellange termijn al aan fase 2 met de plaatsing van een cameraschild rond Essene en verzinkbare paaltjes op de grens met Asse. “Maar hiervoor zijn nog een aantal onopgeloste vragen. Sowieso is er geen mirakeloplossing en al zeker niet in een vingerknip”, besluit burgemeester Walter De Donder.

Topartikels editie Ninove-Dender