Voetbalvelden en wielerpiste krijgen nieuwe ledverlichting.

De wielerpiste aan de Bellekouter en de voetbalvelden van de drie Affligemse voetbalploegen krijgen ledverlichting. Dat besliste het lokaal bestuur van de gemeente. De gemeente maakt hiervoor 52.000 euro vrij.

Ook de gemeente Affligem ondertekende het Burgemeestersconvenant 2030 en daarin staan enkele scherpe klimaatdoelstellingen genoteerd. In dat kader gunde het gemeentebestuur van Affligem aan de firma Armamast de opdracht om de wielerpiste aan de Bellekouter en de A-terreinen van voetbalclubs Emi Essene, Leeuwkens Teralfene en Eendracht Hekelgem te voorzien van ledverlichting. De firma zal deze opdracht uitvoeren begin november.

“De gemeente engageert zich om de uitstoot van CO² tegen 2030 met tenminste 40 procent terug te dringen ten opzichte van het referentiejaar 2011”, zegt schepen van Milieu Hans Cornand (Open VLD). “Belangrijke speerpunten in het klimaatactieplan zijn renovatie en energiehuishouding, energietransitie, mobiliteit en waterhuishouding. De Affligemse Klimaatraad, die onder de verantwoordelijkheid van de Milieuraad valt, voorziet een participatietraject waardoor het klimaatactieplan breed gedragen wordt.”

Een actie passend binnen dit Burgemeesterconventant is de verledding van onder andere de openbare verlichting zoals in dit geval op de Affligemse voetbalterreinen en de wielerpiste. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022. De raming van deze werken komt op 52.497,71 euro exclusief btw.

Topartikels editie Ninove-Dender