Tunnel station Liedekerke gaat dicht, omleiding via Sint-Katherina-Lombeek

Er komen aan het station van Liedekerke enkele moeilijke weken aan voor het verkeer. Van 28 oktober tot 20 november gaat de bestaande (oude) tunnel aan het station dicht voor doorgaand verkeer.

Vanaf dinsdag 20 oktober start Infrabel met het verlengen van de perrons richting Denderleeuw. Daardoor moet de bestaande tunnel aan het station gedurende twee periodes worden afgesloten voor het doorgaande verkeer.

De huidige tunnel wordt langer gemaakt, aangezien het verlengde perron over de bestaande gewestweg zal lopen.

Alle doorgaand verkeer van Liedekerke richting E40, Denderleeuw en Teralfene wordt omgeleid via de Muilenstraat en de Sluisvijverstraat (Sint-Katherina-Lombeek). (klik onderaan op het omleidingsplan)

Enkel het plaatselijk verkeer aan het station van Liedekerke – de gebruikers van de parking, de bewoners en handelaars – kan wel nog beurtelings (met verkeerslichten) door de tunnel.

De omleiding geldt een eerste keer op dinsdag 20 oktober voor het plaatsen van de verkeerslichten. Vanaf woensdag 28 oktober tot en met vrijdag 20 november blijft de omleiding continu van kracht.

Door het verlengen van de perrons komen de bestaande tunnel en de nieuwe tunnel met toegangstrappen centraler te liggen.

Voor het maken van de extra funderingen aan de tunnel is de inzet van grotere machines nodig en dat zal ook wat geluidshinder met zich mee kunnen brengen.

Het plaatsen van de perrondekken is voorzien in december.