Boete en voorwaardelijke sluiting voor ‘t Kaffeeken

Ilse Berckx, uitbaatster van ’t Kaffeeken in Essene, krijgt een boete van 1.800 euro omdat ze herhaaldelijk het rookverbod negeerde.

De vrouw moest gisteren voor de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen. Inspecteurs van Volksgezondheid stelden meermaals vast dat het rookverbod in de zaak niet werd opgevolgd.

De uitbaatster kreeg al meerdere boetes van telkens 450 euro maar weigerde die te betalen. De FOD Volksgezondheid maakte het dossier over naar het parket Halle-Vilvoorde. Dat eiste begin september een boete van 1.200 euro en een sluiting van het café gedurende zes maanden.

De rechtbank toonde zich donderdag bijzonder streng. ‘Ze heeft niets gedaan om het rookverbod af te dwingen’, klinkt het in het vonnis. ‘Ze rookte zelf ook en was geenszins onder de indruk van de verschillende aanmaningen.’

De Brusselse correctionele rechtbank legde haar een boete op die hoger was dan gevraagd, 1.800 euro, maar beval nog geen onmiddellijke sluiting. Bij een volgende inbreuk op het rookverbod, moet de zaak wel twee maanden dicht.

De komende weken staan nog vijf andere café-uitbaters terecht voor inbreuken op het rookverbod.

Horeca Vlaanderen zegt in een reactie op de veroordeling dat de wet inzake het rookverbod overal gelijk moet worden toegepast.

‘Elke ondernemer weet wat de wettelijke regeling is en wat hem boven het hoofd hangt, als hij de wet toch overtreedt’, zegt Dannny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van de belangenvereniging van de hotel-, resturant- en café-uitbaters.

‘Wat we wel nog van de overheid vragen, is dat ze nu ook eindelijk eens een sensibiliseringsactie voert naar de klant om hem duidelijk te maken dat het ‘not done’ is om op café te roken. Het is toch uiteindelijk de klant die beslist om een sigaret op te steken.’