Nieuw rusthuis Van Lierde eind 2016 klaar

Eind 2016 opent het nieuwe woonzorgcentrum Van Lierde in Affligem de deuren. De bouwheer, de vzw Van Lierde, heeft het startsein gegeven om het nieuwe rusthuis in 360 werkdagen klaar te hebben, ‘sleutel-op-de-deur’.

De eerste bulldozer moet eerstdaags nog toekomen, maar de bouw van het langverwachte nieuwe woonzorgcentrum Van Lierde in Affligem is nu effectief gestart, zo verzekert Jef Jonckheere, voorzitter van de vzw Van Lierde.

De vzw is een publiek-private samenwerking (pps) tussen het OCMW van Affligem en vijf vzw’s van de groep Solidum, voorheen gekend als de ‘Woon- en Zorgcentra van Halle’. De private partner heeft een meerderheidsaandeel in de vzw.

‘De aannemer van de nieuwbouw is de groep Van Roey uit Rijkevorsel, een familiebedrijf met de nodige ervaring in de bouw van zorgcomplexen’, verklaart Jonckheere.

‘We opteerden bewust voor één globale aannemer, sleutel-op de-deur. Dat maakt wel dat de architecten en het studiebureau een zeer zwaar lastenboek moesten samenstellen. Er waren oorspronkelijk negen gegadigden om te bouwen, van wie er door ons vier werden weerhouden. Twee kandidaten dienden uiteindelijk een prijs in. De totale investering, erelonen inbegrepen, bedraagt 19 miljoen euro.’

Het woonzorgcentrum krijgt 116 comfortabele kamers, waaronder vier voor kortverblijf, ruim het dubbele van het huidige, sterk verouderde rusthuis Van Lierde dat dateert uit 1971.

De bouwvergunning werd al in mei 2012 uitgereikt, de toezegging van de Vlaamse subsidie (8 miljoen euro) kwam pas in maart vorig jaar. Alle moderne zorgtechnologie wordt voorzien, plus modern sanitair op de kamer, een kineruimte en een aangename binnentuin.

‘Voor het eerste gebouw, met alle woonkamers, heeft de aannemer tot eind volgend jaar. Na de verhuizing volgt snel de afbraak van het oude rusthuis, zodat kan gestart worden met het gebouw langs de kant Bellestraat waarin onder meer het cafétaria komt’, aldus Jonckheere.

Binnen de vzw Van Lierde was er de voorbije maanden wrevel omdat de gemeentelijke vertegenwoordigers in de raad van bestuur vonden dat er te weinig financiële transparantie was. Die transparantie is er intussen wel en de doorlichting bracht geen problemen aan de oppervlakte.

woonzorgcentrum affligem van lierde 1 woonzorgcentrum affligem van lierde