Centrale dispatching brandweer krijgt goed rapport

Zes maand na de start van de centrale dispatching van de brandweerkorpsen van Asse, Lennik en Opwijk, geven de burgemeesters en korpsoversten de samenwerking een goed rapport.

De centrale dispatching voor de drie korpsen, samen goed voor vijf brandweerposten en een werkgebied van veertien gemeenten, startte op 3 juni.

De intensere samenwerking kwam er vooral om financiële en praktische redenen, maar ze wordt ook gezien als een leertraject.

In de toekomstige brandweerzone Vlaams-Brabant West komt er – ten vroegste in 2015 – vanuit de nieuwe brandweerkazerne in Asse één dispatching die zeven brandweerkorpsen zal aansturen in 33 gemeenten.

Conclusie van de burgemeesters en commandanten van Asse, Lennik en Opwijk is dat de organisatie al een heel stuk efficiënter verloopt.

‘Het aantal dubbele uitrukken is fors gedaald, al blijven er nog problemen met de oproepen van de dienst 100. Anderzijds worden bij interventies nu steeds volledige colonnes uitgestuurd, volgens de voorschriften van het Koninklijk Besluit op de minimale middelen dat vorig jaar in voege ging. Vooral in Lennik werd vroeger uitgerukt met de beschikbare middelen, nu is dat steeds met de voorgeschreven volledige colonne’, stellen de burgemeesters en commandanten.

Meer bedrijfszekerheid

Een en ander betekent dat de drie korpsen steeds vaker buiten hun ‘oude’ verzorgingsgebied komen. Asse assisteerde 90 keer in het beschermingsgebied van Opwijk of Lennik, terwijl Lennik zelfs 115 keer en Opwijk 97 keer bijstand gaven buiten hun regio.

‘Het is nog niet duidelijk of het globaal gaat om een verzwaring of een verlichting van de inzet van middelen en mensen. Wel is zeker dat de bedrijfszekerheid sterk is vergroot’, zegt Albert Beerens (Open VLD), burgemeester van Opwijk.

Specifiek voor Opwijk kwam er een betere organisatie naar de oproep van vrijwilligers. ‘Iedereen deelt nu mee op welke uren hij beschikbaar is. Vroeger kwamen tot zestien vrijwilligers naar de kazerne als er maar zes nodig waren.’

Dispatcher wordt specialist

Andere vaststelling is dat de dispatching steeds meer een gespecialiseerde functie wordt.

‘Nu gebeurt dat dispatchen nog door gewone brandweermannen. In de toekomst wordt dat een specialisatie. In de nieuwe kazerne zullen bij crisissituaties tot zes afzonderlijke werkposten tegelijk kunnen worden ingezet’, zegt commandant Bruno Van den Broeck.

Aan de korpsen en gemeentebesturen van Halle, Vilvoorde, Zaventem en Londerzeel is intussen een voorstel van visietekst overgemaakt om aan te sluiten bij het experiment, zodra de nieuwe kazerne in Asse operationeel wordt, in de lente van volgend jaar.

Ook met de Civiele Bescherming van Liedekerke, dat een eigen brandweerpost heeft en uitrukt in Liedekerke, Roosdaal en Teralfene, wordt bekeken hoe dubbele uitrukken kunnen vermeden worden. Halle en Londerzeel tonen alvast concrete interesse om aan te sluiten. In beide aangrenzende zones zijn er nu nog vaak dubbele uitrukken.

Topartikels bij Goeiedag.be