Gemeentelijk kerkhof heeft sterretjesweide

Op het kerkhof van Hekelgem werd zopas een sterretjesweide ingericht. Het is een plaatsje dat speciaal gereserveerd werd om levenloos geboren kindjes te herdenken.

Die kinderen, aan wie volgens de wetgeving geen naam toegekend kan worden, worden begraven op de nieuwe sterretjesweide.

‘Op een¬†sterretjesweide¬†kunnen ouders hun doodgeboren kindje een persoonlijk graf geven. Een gewone begrafenis kan dan niet, omdat ze niet wettelijk erkend worden. Voor ouders die dit meemaken is een echte rustplaats voor hun doodgeboren kind een stuk van het rouwproces.’

Het Vlaams decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 2004 zegt dat ‘levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd’ moeten kunnen worden.

Het gaat dus om kinderen die sterven tussen de 12de en ruwweg de 25ste week (180 dagen) van de zwangerschap. Zij kunnen niet gewoon begraven worden, omdat ze niet wettelijk erkend worden. Gewoonlijk lost men dat op met een foetusweide.

Het voorstel voor een sterretjesweide kwam van toenmalig gemeenteraadslid Johnny Vermoesen (Volks). Zijn voorstel werd in september 2008 unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, maar de uitvoering liet enkele jaren op zich wachten.

In Affligem was er volgens de administratie nog nooit een aanvraag voor dit soort begravingen.