Samenwerking politiezones Amow en Tarl komt op snelheid

De politiezones Tarl (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) en Amow (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) werken intussen al in zes domeinen operationeel samen. Dat antwoordde korpschef Eric Uyttersprot tijdens de politieraad van de zone TARL op een mondelinge vraag van het Ternatse raadslid Gunter Desmet (CD&V) naar de stand van zaken in die samenwerking.

De eerste toenaderingsgesprekken tussen beide politiezones kwamen er bijna twee jaar geleden. Bedoeling was in beide zones besparingen te realiseren door een aantal functies overkoepelend voor beide zones te organiseren.

Zo mogen de inspecteurs van Tarl hun verplichte schietoefeningen al een tijdje houden in de eigen schietstand van de politie Amow in Mollem. Ook de wachtpermanenties voor de recherche en de officier gerechtelijke politie, worden intussen voor de beide zones georganiseerd. Voorts werken de diensten intern toezicht en de ICT al volwaardig voor beide zones. Tarl en Amow besparen daardoor dit jaar elk al zeker meerdere tienduizenden euro’s.

Tegenkanting

Toch wil de samenwerking zeker nog niet in alle geplande domeinen lukken, mede door interne tegenkanting van het personeel en druk van de politievakbonden. Onder meer de keuze voor de vaste standplaats van gerationaliseerde diensten, Liedekerke of Mollem, ligt gevoelig bij het personeel.

Uyttersprot belooft voor de volgende politieraad in december een meer gedetailleerd overzicht van het samenwerkingsproces. Een stuurgroep met de burgemeesters, korpschefs, de rekenplichtigen en de politiesecretarissen van beide zones coördineert de werkzaamheden.

Topartikels bij Goeiedag.be