Fietsers krijgen nu echt voorrang op Leirekensroute

Aan de Bergemeersen en Bergekouter in Aalst komt er een proefproject waarbij fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer. De stad Aalst werkt mee aan een onderzoek ‘fietsers in voorrang’ van Fietsberaad Vlaanderen dat de Leirekensroute selecteerde als proefproject.

“Dit houdt in dat fietsers op de aangeduide kruispunten voorrang zullen krijgen op het andere verkeer”, legt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) uit. “Uiteraard wordt de signalisatie aangepast. Na vier maanden evalueren we deze maatregel.”

Voor Aalst komen er proefopstellingen aan de Bergemeersenstraat en de Bergekouter. De nodige werken aan de Bergemeersenstraat starten direct na het bouwverlof, het andere kruispunt volgt.

“Na advies van onze verkeerspolitie beslisten we om niet alleen bijkomende signalisatie aan te brengen aan de kruispunten met de proefopstelling, maar ook het statuut van de Leirekensroute daar te wijzigen. Vanaf de Hoge Vesten tot en met de Langestraat wijzigt de route van fietspad naar ‘weg voorbehouden aan het verkeer van voetgangers en fietsers’ ”, zegt schepen Casaer.

“Daarvoor komt er een aanvullend politiereglement. De rest van Leirekensroute kan van statuut wijzigen als de proefopstellingen gunstig geëvalueerd worden en alle kruispunten uniform worden ingericht.”

De proefopstellingen zullen duidelijk worden aangegeven.

“Een rode kleur, een verhoogde inrichting, markeringen, voorrangsborden, stopborden, aankondigingsborden,… Alles wat nodig is, wordt voorzien om duidelijk te maken dat de verkeerssituatie er wijzigde en wat de voorrangsregeling er is. De stad wil de komende jaren het fietsverkeer herwaarderen en vooral stimuleren. Dan moeten we ook zorgen dat de fietser zich op een comfortabele, duidelijke en veilige manier kan verplaatsen”, besluit Dylan Casaer.