VIDEO: Actiegroepen geven strijd om Siesegemkouter niet op

De vzw Red de Erpe- en Siesegemkouter blijft strijden voor het behoud van de kouter als mooi en waardevol landschap aan de rand van de stad Aalst. Ze laat zich dus niet ontmoedigen door twee recente tegenvallers.

Twee weken geleden leek het zo goed als zeker dat er een crematorium en een bedrijvenzone komen op de Siesegemkouter in Aalst. De raad van State besliste om het gewijzigd ruimtelijk uitvoeringsplan niet te vernietigen, tegen de zin van de actiegroep.

Maar dat houdt ons niet tegen, klinkt het nu. Zo is er bij diezelfde Raad van State een nieuw verzoek ingediend tot vernietiging van de milieuvergunning voor het crematorium .

Er loopt ook nog een procedure tot schorsing van de bouwvergunning. Een uitspraak daarover verwachten ze in de eerstkomende weken. Op zondag 25 oktober organiseert de vzw alvast opnieuw een wandeling door het fel bevochten gebied.

(Bericht: TV Oost)