Buurtbewoners Kwale- en Sint-Jobstraat samen aan tafel

Gisteravond vond het overleg met de buurtbewoners van de Sint-Jobstraat en Kwalestraat plaats. De bijeenkomst kwam er op initiatief van schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) en schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) naar aanleiding van het dramatisch ongeval in de Kwalestraat eind augustus (foto).

Ruim 40 gezinnen maakten zich vrij om hun bezorgdheden te delen met de beleidsmakers en ambtenaren van de stad, maar ook met elkaar.

“De grote opkomst toont aan dat er heel wat ongerustheid is over de verkeersveiligheid in de buurt. De bedoeling is in de eerste plaats om mensen een klankbord te geven”, aldus schepen Casaer.

De organisatoren van het overleg maakten gebruik van de wereldcafé-methodiek. Hierbij creëert men een informele sfeer door de grote groep deelnemers op te splitsen in kleinere groepjes van 4 à 5 mensen. De mensen veranderen per ronde van tafel wat het uitwisselen van ideeën bevordert. Aan elke tafel denkt men na over de bestaande problemen, maar ook over mogelijke oplossingen.

“Niemand kent een straat zo goed als haar eigen bewoners. Zij weten als geen ander waar de knelpunten zitten”, aldus schepen Casaer. “Door hen te laten nadenken over een plan van aanpak, ondervinden ze zelf aan de lijve dat het niet makkelijk is om een kant-en-klare oplossing te vinden die voor iedereen werkt.”

Alle bedenkingen en suggesties werden per tafel nauwkeurig genoteerd op een groot stratenplan. Deze zullen de komende weken verder worden geanalyseerd door de dienst mobiliteit en openbare werken van de stad.

“De straat werd recent heraangelegd. Het is niet de bedoeling om deze opnieuw te gaan openbreken en dat werd ook zo aan de bewoners gecommuniceerd”, zo stelt schepen Van De Steen. “Enkele kleine ingrepen kunnen evenwel al een groot verschil maken voor de leefbaarheid in de buurt”, besluit ze verder. Er zal met de aanwezigen een feedbackmoment worden ingepland.