Bouw stuwsluis: jaagpad aan Zeeberg zes weken dicht

Het jaagpad tussen het verlengde van de Louis Camustraat en de Zeebergbrug in Aalst zijn sinds maandag tijdelijk onderbroken. Dit is noodzakelijk om ter voorbereiding van de bouw van de nieuwe stuw en sluis een werfbrug over de Dender te plaatsen.

Het jaagpad blijft vermoedelijk tot eind november afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Om het water van de Dender beter te beheersen en de scheepvaart te garanderen, bouwt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in Aalst een nieuwe stuw en sluis en worden de oevers heringericht.

Het werfterrein bevindt zich ter hoogte van de Electrabel- en de Schottesite. De aannemer zal er tijdens de komende weken een tijdelijke werfbrug bouwen zodat er een vlotte verbinding tussen beide oevers ontstaat en de overlast voor de buurt zo beperkt mogelijk blijft.

Om de veiligheid van fietsers en voetgangers tijdens de bouw van de brug te garanderen, is het noodzakelijk om het jaagpad tijdelijk af te sluiten tussen het verlengde van de Louis Camustraat (fietspad doorheen de Gerstjens) en de Zeebergbrug.

Er is een plaatselijke omleiding voorzien via het verlengde van de Louis Camustraat, de Overhammedreef en de Brusselsesteenweg. Vermoedelijk kan het jaagpad vanaf eind november opnieuw open voor het verkeer.