Verdrinken op de Grote Markt van Aalst (+ video)

In de nacht van maandag op dinsdag werden in Aalst grote spandoeken met een choquerende foto en het opschrift ‘Aalst aan zee’.

Niet dat Aalst een strand krijgt, deze foto moet wel choqueren. Tegen 2020 wil Aalst 20 procent minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met vandaag.

Belangrijk is dan dat we eerst meten hoeveel Aalst, haar bedrijven en haar inwoners, vandaag uitstoten.

Daarvoor gebeurde een nulmeting: een meting bij het ‘punt nul’, de start van de Aalsterse strijd tegen de klimaatopwarming.

Aalst stoot momenteel 402.127 ton CO 2 per jaar uit. De verschillende acties die in het kader van het Aalsters klimaatplan worden ondernomen zullen leiden tot minder uitstoot.